Důlní výroba

Drtiče uhlí

Drtiče řady DU byly vyvinuty pro drcení uhlí a kamene či jiných materiálů do pevnosti 130 MPa.
Umísťují se v důlní chodbě do tratě hřeblového dopravníku. Drtič je možno použít ve spojení s hřeblovými dopravníky různých typů a šířky.

Důlní vozy

Důlní vozy jsou tažené vozy určené pro přepravu materiálů, uhlí, kamene a osob na úzkorozchodných horizontálních tratích v lomech a dolech včetně hlubinných dolů s nebezpečím výbuchu metanu.

1) Důlní vozy typu JDV
Tyto typy důlních vozů se skládají z celosvařované korby se zesíleným dnem, podvozku s dvojkolím s pevnou nápravou a otočnými koly na kuželíkových ložiscích. Podvozek je opatřen ocelolitinovými nárazníky s pryžovou vložkou.

2) Důlní vozy samovýsypné typu VSV
Důlní vozy se skládají ze svařované korby se dvěma odklopnými dny, která se odklápí včetně dvojkolí. Vozy jsou odpruženy pomocí pryžových pružin. Spojení vozů je pomocí spřáhel. Tyto důlní vozy jsou určeny pro vlakové soupravy tažené lokomotivou a vyprázdňovány průběžným průjezdem přes výsypnou stanici, např. na záhlaví zásobníku. Čela vozu jsou překryta proti rozpadu horniny v době plnění.

3) Speciální důlní vozy
Do této kategorie jsou zařazeny následující typy vozů:
• klanicové
• se sklopnými klanicemi
vklanice teleskopické
• plošinové o nosnostech 3,5 a 6 t
• pro dopravu nafty a olejů o objemech 0,71 a 1,5 m3
• dvoupodvozkové do únosnosti 8 t pro dopravu mechanizované výztuže
• záchodové
• pro dopravu výbušnin
• s odnímatelnou paletou nebo korbou
• kabelové
• pro dopravu osob
• pro dopravu strusky

Ohýbačky profilů

Ohýbačky profilu jsou vyráběny ve dvou variantách OP5 , OP6 určeny pro ohýbání nebo rovnání důlní profilové výztuže používané k vyztužování důlních chodeb na žádaný poloměr větší než 1 m. Rovněž je určena k rovnání a ohýbání prostorově zkroucených profilů. Ekonomická návratnost těchto strojů je velice výhodná a poskytuje uživateli značné úspory na nákladech budování důlních děl.
Ohýbačky profilů vyhovují také důlnímu provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu.

TECHNICKÝ POPIS
OP5 – ohýbačku tvoří dvě hlavní části. Základová s pohonem a pracovní. Pohon je elektrický přes převodovou skříň a řetězový převod. Profilové kladky s přestavitelnou osovou vzdáleností jsou hnány ozubenými koly. Volné kladky se otáčejí v saních, které jsou nastavitelné stavěcími šrouby.

OP6 – ohýbačka je jednoduché konstrukce, nenáročná na obsluhu a údržbu. Sestává se z rámu, pohonu, sady hnacích kladek příslušného profilu, podpěrných válečků, krytu a zdroje tlaku pro stavěcí a pohyblivé kladky. Pohon je elektrický přes dvě převodové skříně a ozubená kola. Profilové hnací kladky se otáčejí v saních, které jsou hydraulicky stavitelné.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Pásové dopravníky

Dopravníky jsou určeny pro dopravu uhlí, kamene a rubaniny ve vodorovných a
úklonných důlních dílech. Materiál je dopravován na horní větvi nekonečného pásu
z jednoho nebo více násypných míst na jedno výsypné místo.
Pásové dopravníky vyrábíme pro šíře pásu 800,1000,1200,1400 mm
Jednotlivé části pásových dopravníků svou konstrukcí vyhovují požadavkům
stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2 , pro použití v podzemních částech
dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem.
Dopravníky jsou ve stavebnicovém provedení. Jednotlivé části dopravníků jsou
navrženy dle potřeb zákazníka dle požadovaných výkonů, úklonů tratě , automatiky
provozu , délky , počty násypných míst , napínání .

Stříhačky profilů

Použití:
Střihačky řady ST jsou určeny především k dělení důlní ocelové výztuže.
Pro každý stříhaný profil musí být volen stříhací mechanizmus s nožem správného průřezu.

V případě potřeby lze dělit i jiné profily než důlní výztuže např. běžné válcované profily, kulatinu apod., musí se však použít speciální nože.

Střihačka profilů ST 4 svou konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I,
kategorie M2, pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem nebo
hořlavým prachem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vrátky

Vrátky slouží k dopravě materiálů a také například k napínání pásových dopravníků nebo slouží k posunu kolejových vozidel.

Jejich nabídka je obsáhlá a nejdete ji na samostatné stránce.

Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o
minimálním profilu 08 s úklonem do 30°.

Jejich nabídka je obsáhlá a nejdete ji na samostatné stránce.

Technologie

Prohlédněte si nabídku a možnosti našich výrobních technologií.